Οροι και Προϋποθέσεις

Σε  ισχύ από 1 Μαΐου 2022 

Oροι και Προϋποθέσεις 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ENA ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. 

Το Cavomarina Hotel που βρίσκεται στην Κέρκυρα, Ελλάδα, παρέχει ιστοσελίδα διαθέσιμη σε επισκέπτες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό, αυτόν τον ιστότοπο και άλλες πλατφόρμες που απευθύνονται στους καταναλωτές που λειτουργούν υπό την επωνυμία μας.  
Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για τις μεταφράσεις του ιστότοπού μας. 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της Cavomarina και συλλογικά αναφέρονται ως « Πληροφορίες Cavomarina». Η λήψη, η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση των πληροφοριών της Cavomarina, εκτός από μη εμπορική ατομική χρήση, απαγορεύονται  αυστηρά, εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Cavomarina ή ταξιδιωτικών πρακτόρων για επαγγελματικούς μόνο σκοπούς. 

Χρήση του ιστότοπου 

Οι υπηρεσίες του ιστότοπου είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν είναι διαθέσιμες σε ανηλίκους. Με τη χρήση του ιστότοπου, δηλώνετε ότι έχετε επαρκή νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και να δημιουργήσετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστότοπου. Εγγυάστε επίσης ότι είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να κάνετε τις ταξιδιωτικές κρατήσεις και αγορές είτε για εσάς είτε για άλλο άτομο για το οποίο είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργήσετε. 

Ο ιστότοπος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από εσάς μόνο για προσωπική σας χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, "spamming", προσκλήσεις (εμπορικές ή μη) ή μαζικές επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λιστών διανομής σε οποιοδήποτε άτομο που δεν έχει δώσει συγκεκριμένη άδεια να συμπεριληφθεί σε μια τέτοια λίστα. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην δημιουργήσετε σύνδεσμο υπερκειμένου από οποιονδήποτε ιστότοπο που ελέγχεται από εσάς ή με άλλο τρόπο, προς τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Cavomarina. Συμφωνείτε να μην προσποιηθείτε ότι είστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπος οποιασδήποτε οντότητας, πραγματικής ή εικονικής, συμπεριλαμβανομένου ενός υπαλλήλου ή αντιπροσώπου της Cavomarina ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους που παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ιστότοπο. 

"Χώρος συνομιλίας" σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή συνομιλίας, φόρουμ, πίνακας μηνυμάτων ή παρόμοια υπηρεσία που προσφέρεται σε συνδυασμό με τον ιστότοπο. Εάν συμμετέχετε σε μια περιοχή συνομιλίας, συμφωνείτε ότι, εκτός από τη συμμόρφωση με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, δεν θα: δυσφημήσετε, καταχραστείτε, παρενοχλήσετε, απειλήσετε ή κάνετε δηλώσεις που εισάγουν διακρίσεις για άλλουςή οτιδηποτε  υποστηρίζει  παράνομη δραστηριότητα· χρήση άσεμνη, άσεμνη ή απρεπή γλώσσα ή εικόνες· ή παρέχετε περιεχόμενο που δεν σχετίζεται με το καθορισμένο θέμα ή θέμα της περιοχής συνομιλίας. Θα παραμείνετε αποκλειστικά υπεύθυνοι  για τη χρήση της περιοχής συνομιλίας από εσάς. Η Cavomarina διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο από οποιαδήποτε περιοχή συνομιλίας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ωστόσο, η Cavomarina δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας σε μια περιοχή συνομιλίας. 

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε τμήματα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και, εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά, αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση. Επομένως, ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για αλλαγές. Θα εμφανίσουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. 

Χρήστης Ανατροφοδότηση 

Υποβάλλοντας οποιεσδήποτε ιδέες, σχόλια, προτάσεις ή άλλες πληροφορίες: σε ένα Chat Room. ή στην Cavomarina που σχετίζονται με βελτιώσεις στον ιστότοπο ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ιστότοπο· (συλλογικά, τα "Σχόλια"), συμφωνείτε ότι αυτά τα σχόλια θα θεωρηθούν και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της Cavomarina. Κανένα από τα Σχόλια δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας εκ μέρους της Cavomarina και η Cavomarina δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση ή αποκάλυψη οποιουδήποτε σχολίου. Η Cavomarina θα κατέχει όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα Σχόλια (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των ηθικών δικαιωμάτων) και δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Σχόλια χωρίς περιορισμό για οποιοδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αποζημίωση προς εσάς. 

Εμπορικά σήματα 

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει ή να παραπέμπει σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Cavomarina ή/και άλλων μερών. Καμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιαδήποτε τέτοια εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Cavomarina ή/και άλλων μερών δεν παραχωρείται ή εκχωρείται σε εσάς. 

Παρακολούθηση 

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε καμία συσκευή, λογισμικό ή άλλο εργαλείο για να παρέμβετε ή να προσπαθήσετε να παρέμβετε στη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας και ότι δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε κανένα ρομπότ, ή άλλη αυτόματη συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση,  ή αντιγραφή του ιστότοπού μας ή των πληροφοριών της Cavomarina που περιέχονται σε αυτήν ή οποιασδήποτε πτυχής της τοποθεσίας ή των πληροφοριών της Cavomarina, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Cavomarina (η συγκατάθεση αυτή θεωρείται ότι έχει δοθεί για την τυπική τεχνολογία μηχανών αναζήτησης που χρησιμοποιείται από ιστότοπους αναζήτησης στο Διαδίκτυο για να κατευθύνει τους χρήστες του Διαδικτύου στον ιστότοπό μας). Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Συμφωνείτε ότι δεν θα διακόψετε, θα διακόψετε, θα τροποποιήσετε, θα καταστρέψετε, θα αλλοιώσετε, θα περιορίσετε την παραβίαση ή άλλως επηρεάζετε την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, μέσω της χρήσης οποιουδήποτε κακόβουλου ή μη εξουσιοδοτημένου κώδικα, ιού, τύπου worm. , Δούρειος ίππος, κακόβουλο λογισμικό ή πρόγραμμα. 

Συμφωνείτε ότι η Cavomarina δεν έχει καμία υποχρέωση, αλλά μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τις πληροφορίες που μεταδίδετε μέσω του ιστότοπου. Συμφωνείτε ότι η Cavomarina μπορεί να λογοκρίνει, να επεξεργαστεί, να αφαιρέσει ή να απαγορεύσει τη μετάδοση ή τη λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας που η Cavomarina κρίνει ακατάλληλη ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία είναι απαραίτητη για την παροχή του ιστότοπου ή την προστασία των δικαιωμάτων ή των ιδιοτήτων της Καβομαρίνας. Συμφωνείτε ότι η Cavomarina μπορεί επίσης να παρακολουθεί και να ελέγχει τις αποθηκευμένες πληροφορίες χωρίς περιορισμό. Με το παρόν αναγνωρίζετε και συναινείτε σε αυτήν την παρακολούθηση και επανεξέταση. 

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με απειλητικό, συκοφαντικό,  δυσφημιστικό, άσεμνο, εμπρηστικό, πορνογραφικό, μεροληπτικό ή άλλως προσβλητικό τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να ανακαλέσουμε ή να αρνηθούμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

Συμφωνείτε ότι θα κάνετε μόνο νόμιμες κρατήσεις καλή τη πίστη για χρήση μόνο από εσάς και τους προσκεκλημένους σας, και όχι για άλλους σκοπούς, όπως χωρίς περιορισμό, μεταπώληση, ανεπίτρεπτη ανάθεση ή ανάρτηση σε ιστότοπους τρίτων ή κερδοσκοπικές, ψευδείς ή δόλιες κρατήσεις ή οποιαδήποτε κράτηση ενόψει της ζήτησης. 

Εγγύηση 

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ CAVOMARINA ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ " ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΣ/Η ΤΗΣ CAVOMARINA ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ, ΕΠΑΡΚΕΙΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΣΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΑΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ CAVOMARINA, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ  Ή ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 

Κωδικοί πρόσβασης 

Οι Τοποθεσίες μας ενδέχεται να σας παρέχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ονόματα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης ή άλλους κωδικούς ή συσκευές για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπού μας ( « κωδικοί πρόσβασης»). Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασής σας και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως τον λογαριασμό σας κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας όπου υπάρχει λόγος, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, εάν παραβιάσετε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. 

Τον περιορισμό της ευθύνης 

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, άλλα μέλη του ομίλου μας και συνδεδεμένες εταιρείες και τρίτα μέρη που συνδέονται με εμάς, αποκλείουμε ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία προκληθεί από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με τον ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του ιστότοπού μας, οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται με αυτούς και τυχόν υλικού που δημοσιεύεται σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ευθύνης για απώλεια εισοδήματος ή εσόδων· απώλεια της επιχείρησης? απώλεια κερδών ή συμβάσεων· απώλεια της αναμενόμενης εξοικονόμησης· απώλεια δεδομένων· απώλεια υπεραξίας· σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου. και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από το εάν προκύψει και προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παράβασης σύμβασης ή άλλου είδους, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, υπό τον όρο ότι αυτός ο όρος δεν εμποδίζει αξιώσεις για απώλεια ή ζημία της υλικής περιουσίας σας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν εξαιρούνται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η CAVOMARINA ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ .  
 
ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Ή ΔΡΑΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ.  
 
Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή δήλωση ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Θα μας υπερασπιστείτε έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, αξιώσεων ή αγωγών που ασκούνται εναντίον μας ή προκύπτουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης ή παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς ( « Αξίωση») και θα μας αποζημιώσετε και θα μας κρατήσετε ακίνδυνους από και έναντι όλων και όλων απώλειες, ζημιές, έξοδα και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από οποιαδήποτε τέτοια αξίωση. Έχουμε το δικαίωμα, με δικά μας έξοδα, να αναλάβουμε αποκλειστική υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε αξίωσης και όλων των διαπραγματεύσεων για διευθέτηση και συμφωνείτε να συνεργαστείτε μαζί μας για την υπεράσπιση οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης, κατόπιν αιτήματός μας. 

Εμπιστευτικότητα 

Όσον αφορά όλες τις επικοινωνίες που κάνετε σε εμάς σχετικά με τις Πληροφορίες Cavomarina, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σχολίων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων και παρόμοια: (α) δεν θα έχετε δικαίωμα εμπιστευτικότητας στις επικοινωνίες σας και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να προστατεύσουμε επικοινωνίες από την αποκάλυψη· (β) θα είμαστε ελεύθεροι να αναπαράγουμε, να χρησιμοποιούμε, να αποκαλύπτουμε και να διανέμουμε τις επικοινωνίες σας σε άλλους χωρίς περιορισμό. και (γ) θα είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία, περιεχόμενο ή τεχνικές που περιέχονται στις επικοινωνίες σας για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν τέτοιες πληροφορίες . 

Ανακρίβειες και Λάθη 

Οι πληροφορίες Cavomarina ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ανακρίβειων που σχετίζονται με την τιμολόγηση ή τη διαθεσιμότητα που ισχύουν για τη συναλλαγή σας. Η Cavomarina δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τέτοιες ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις και δεν έχει καμία υποχρέωση να τηρήσει τις επιφυλάξεις ή τις πληροφορίες που επηρεάζονται από τέτοιες ανακρίβειες. Η Cavomarina διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις, ακυρώσεις ή/και βελτιώσεις στις πληροφορίες Cavomarina και στα προϊόντα και τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτές τις πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και μετά την επιβεβαίωση μιας συναλλαγής. 

Λανθασμένες Επικοινωνίες / Χαμένες Συναλλαγές 

Η Cavomarina και οποιοιδήποτε άλλοι πάροχοι προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ιστότοπο δεν ευθύνονται για δυσλειτουργίες, αστοχίες ή δυσκολίες επικοινωνίας ή απώλεια, κλοπή ή εσφαλμένη διεύθυνση, μεταδόσεις, μηνύματα ή καταχωρήσεις ή για την ασφάλεια οποιωνδήποτε τέτοιων επικοινωνιών. Επιπλέον, η Cavomarina και οποιοσδήποτε άλλος πάροχος προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ιστότοπο δεν ευθύνονται για λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες καταχώρισης, είτε προκαλούνται από χρήστες ή από οποιονδήποτε εξοπλισμό ή προγραμματισμό που σχετίζεται με τον ιστότοπο, είτε από οποιοδήποτε τεχνικό ή ανθρώπινο λάθος που μπορεί να προκύψει κατά την επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας που σχετίζεται με τον ιστότοπο. Η Cavomarina και οποιοιδήποτε άλλοι πάροχοι προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ιστότοπο μπορούν να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν κρατήσεις όταν φαίνεται ότι ένας χρήστης έχει εμπλακεί σε δόλια ή ακατάλληλη δραστηριότητα ή υπό άλλες συνθήκες όπου φαίνεται ότι οι κρατήσεις περιέχουν ή προέκυψαν από λάθος ή λάθος.  
 
Συμφωνείτε ότι ούτε η Cavomarina ούτε άλλοι πάροχοι προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ιστότοπο είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε ταξιδιωτικών ή ξενοδοχείων ή άλλων παραγγελιών που ζητάτε ή κάνετε στον ιστότοπο και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή δεν γίνονται δεκτές για οποιοδήποτε λόγο. 

Ξενοδοχείο/Θέρετρο ( « Ακίνητα» ή « Ακίνητα») Κρατήσεις Γενικοί Όροι 

Εκτός από τους άλλους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον ιστότοπο σχετικά με την ιδιοκτησία μας, οι ακόλουθοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κρατήσεις που γίνονται στον ιστότοπο : Οι  
 
πολιτικές ακύρωσης και άλλες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες κρατήσεις δωματίων και ιδιότητες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της κράτησης. Οι ατομικοί κανόνες τιμών, οι φορολογικές πληροφορίες, οι ισχύουσες χρεώσεις και οι πολιτικές ακύρωσης εμφανίζονται στις ενότητες " Λεπτομέρειες" στη σελίδα κρατήσεων δωματίου του ιστότοπου.  
 
 Οι χρεώσεις πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε πρόσθετες μετατροπές νομισμάτων από τράπεζες ή εταιρείες πιστωτικών καρτών, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο της ιδιοκτησίας και ενδέχεται να επηρεάσουν το ποσό που χρεώνεται στην πιστωτική σας κάρτα. 

Ταξιδιωτικοί Πράκτορες 

Ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας περιορίζονται σε ταξιδιωτικούς πράκτορες ή άλλους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους. Οι Πληροφορίες Cavomarina που περιέχονται σε αυτές τις απαγορευμένες περιοχές είναι εμπιστευτικές για την Cavomarina και παρέχονται μόνο για επαγγελματική χρήση, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο της κατάστασης προμήθειας και των δηλώσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε την πρόσβαση ή τη χρήση αυτών των απαγορευμένων περιοχών όπου κρίνουμε ότι αυτή η χρήση ή η πρόσβαση παρεμβαίνει στις λειτουργίες των Ιστοσελίδων μας ή ότι αυτή η χρήση ή πρόσβαση έχει ως αποτέλεσμα εμπορικά οφέλη ή άλλες οντότητες σε βάρος μας. Εάν είστε ταξιδιωτικός πράκτορας ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ταξιδιωτικού πράκτορα που χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας, ισχύουν τα ακόλουθα:  
 
Κωδικοί πρόσβασης: Σας έχουμε παράσχει έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης, ώστε η πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με το πρακτορείο και τις συναλλαγές σας να μπορεί να περιοριστεί μόνο σε αυτά τα άτομα στον οποίο δώσατε τον κωδικό πρόσβασης. Είναι δική σας ευθύνη να προστατεύσετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης. Η Cavomarina δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση σε πληροφορίες ή συναλλαγές που εκτελούνται με τον κωδικό πρόσβασης που σας παρέχεται. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης σε περιοδική βάση και κάθε φορά που ένας ταξιδιωτικός πράκτορας φεύγει από το ταξιδιωτικό σας γραφείο ή υποψιάζεστε ότι η γνώση του κωδικού πρόσβασης δεν περιορίζεται πλέον σε αυτούς που έχετε εξουσιοδοτήσει. 
 
 Διαθεσιμότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών 

Ο ιστότοπός μας περιέχει πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Cavomarina. 

Ιστότοποι τρίτων 

Οποιαδήποτε χρήση της λειτουργικότητας των χαρτών σε αυτόν τον ιστότοπο θα διέπεται από τους Όρους Χρήσης Τελικού Χρήστη για την ισχύουσα εφαρμογή χαρτών. Η Cavomarina δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση αυτής της εφαρμογής χαρτών τρίτων για οποιαδήποτε αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών οδήγησης, που δημιουργούνται από αυτήν την εφαρμογή χαρτών τρίτων.  
 
Εάν επιλέξετε να αποχωρήσετε από τον ιστότοπό μας μέσω συνδέσμων προς άλλους ιστότοπους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών των διαφημιστών, οι Όροι και Προϋποθέσεις και η Δήλωση Απορρήτου μας δεν θα ισχύουν πλέον. Δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τους όρους χρήσης ή τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων τρίτων, των cookies, των ετικετών pixel και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών που χρησιμοποιούν. Επιπλέον, επειδή δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους και πόρους τρίτων, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Cavomarina δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων τοποθεσιών ή πόρων τρίτων και ότι η Cavomarina δεν υποστηρίζει ή είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλο υλικό σε ή διαθέσιμο από τέτοιους ιστότοπους ή πόρους τρίτων. 

Κυβερνητικός νόμος 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται, θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσης νόμων. Η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά που δεν καλύπτεται από τους όρους της διάταξης περί Διαιτησίας που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις μπορεί να κατατεθεί μόνο στα πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην Ελλάδα. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΩΡΑ Ή ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΡΚΟΥΣ. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στο βαθμό που το εφαρμοστέο δίκαιο στη χώρα διαμονής σας απαιτεί την εφαρμογή άλλου νόμου ή/και δικαιοδοσίας και αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί με σύμβαση. 

Διαιτησία 

Εκτός από οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία που αφορά την ιδιοκτησία, την εγκυρότητα ή τη χρήση οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών της Cavomarina, οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από ή σχετίζεται με τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ισχυρισμού ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρη, παράνομη, ή αλλιώς ακυρώσιμο ή άκυρο) θα υποβληθεί και θα επιλυθεί με δεσμευτική διαιτησία. Η Cavomarina έχει το δικαίωμα, σε κατάλληλη περίπτωση, να λάβει προσωρινά περιοριστικά μέτρα, προσωρινά ή προκαταρκτικά ασφαλιστικά μέτρα και/ή δηλώσεις (εκτός από δηλώσεις σχετικά με το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης) από αρμόδιο δικαστήριο. 

Κατά τη λήψη της απόφασής του, ο διαιτητής θα ακολουθεί αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, θα δεσμεύεται να εφαρμόζει το εφαρμοστέο δίκαιο και δεν θα αποφαίνεται ασυμβίβαστα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Η διαιτησία διεξάγεται σε ατομική βάση και όχι ως ενοποιημένη, κοινή, αντιπροσωπευτική, ομάδα ή τάξη. Ο διαιτητής θα συμπεριλάβει στην απόφασή του οποιαδήποτε ελάφρυνση κρίνει σκόπιμο όσον αφορά χρηματικές αποζημιώσεις (με τόκους μη καταβληθέντων ποσών από την ημερομηνία που οφείλονται στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο επιτόκιο) και αμοιβές και έξοδα δικηγόρων . Η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική και δεσμευτική για όλα τα μέρη της παρούσας και η κρίση επί της απόφασης μπορεί να εγγραφεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. 

Εμπιστευτικός. Εκτός από όσα απαιτεί ο νόμος, ολόκληρη η διαδικασία διαιτησίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν αποφάσεων, αποφάσεων ή διαταγών του διαιτητή), θα παραμείνει εμπιστευτική και δεν θα αποκαλυφθεί σε κανέναν άλλο εκτός από τα μέρη της παρούσας Συμφωνίας. 

Περίοδος περιορισμών. Οποιεσδήποτε αξιώσεις και ενέργειες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τον ιστότοπο θα αρχίσουν εντός ενός (1) έτους από την επέλευση των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτήν την αξίωση ή ενέργεια, ή η αξίωση ή ενέργεια θα παραγραφεί. 

Απαλλαγή κατηγορίας δράσης. Συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλετε ομαδική αγωγή κατά της Cavomarina ούτε θα συμμετάσχετε σε ομαδική αγωγή κατά της Cavomarina . Συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλετε ή θα ζητήσετε διαιτησία τάξης ή συμμετοχή σε διαιτησία τάξης κατά της Cavomarina . 

Εάν έχετε ερωτήσ&epsilon